علمی و تفریحی

کوروش کبیر (سایروس) فرزند کمبوجیه، شاه پارس و فرزند ماندانا، شاهزاده ماد بود که بر اثر خرافاتی بودن پدربزرگ، از پدر و مادر خود گرفته شد. او بعد از ماجرا هایی که در کودکی برایش اتفاق افتد دوباره به نزد خانواده خود بازگشت و جانشین پدر شد. سپس به ماد لشکر کشید و پادشاهی پدربزرگ خود را پایان داد. از این زمان به بعد او شروع به کشور گشایی کرد، اما او بر عکس هر امپراتور کشورگشایی با ملت مغلوب بدرفتاری نمی کرد و شهر های آنها را ویران نمی نمود. به مردم احترام می گذاشت و حق انتخاب را برای آنها محفوظ می داشت.
کوروش به راستی اولین پادشاه جهان و تنها پادشاه عدالت گستر بود. او نه تنها نامش را در تاریخ، بلکه در قلب ها و همین طور در کتب مقدس ثبت کرد. عده ای عقیده دارند که او همان ذوالقرنین قرآن و پادشاه بزرگ عالم به گفته خداوند است.

معنی ذالقرنین
ذوالقَرنَین واژه‌ای است عربی به معنی دارنده دو شاخ، دو سده یا صاحب دویست سال. ذوالقرنین یکی از شخصیت‌های قرآن و کتاب مقدس است. بر اساس قرآن، ذوالقرنین، سه لشکرکشی مهم داشت نخست به باختر، سپس به خاور و سرانجام منطقه ای که در آن یک تنگه کوهستانی وجود داشت، او انسان یکتاپرست و مهربانی بود و از طریق دادگری منحرف نمی شد و به همین جهت مشمول لطف خدا بود، او یار نیکوکاران و دشمن ستمگران و ظالمان بود و به مال و ثروت دنیا علاقه ای نداشت، او هم به خدا ایمان داشت و هم به روز رستاخیز، او سازنده سدی بود که در آن به جای آجر و سنگ از آهن و مس استفاده شده است و هدف او از ساختن این سد کمک به گروهی مستضعف در مقابل ظلم و ستم قوم یأجوج و مأجوج بوده است.

داستان ذوالقرنین در قرآن
و از تو درباره ذو القرنین می‌پرسند. بگو: برای شما از او چیزی می‌خوانم. [۸۳] ما او را در زمین مکانت دادیم و راه رسیدن به هر چیزی را به او نشان دادیم. [۸۴] او نیز راه را پی گرفت. [۸۵] تا به غروبگاه خورشید رسید. دید که در چشمه‌ای گِل‌آلود و سیاه غروب می‌کند و در آنجا مردمی یافت. گفتیم: ای ذو القرنین، می‌خواهی عقوبتشان کن و می‌خواهی با آنها به نیکی رفتار کن. [۸۶] گفت: اما هر کس که ستم کند ما عقوبتش خواهیم کرد. آن گاه او را نزد پروردگارش می‌برند تا او نیز به سختی عذابش کند. [۸۷] و اما هر کس که ایمان آورد و کارهای شایسته کند، اجری نیکو دارد و درباره او فرمانهای آسان خواهیم راند. [۸۸] باز هم راه را پی گرفت. [۸۹] تا به مکان برآمدن آفتاب رسید. دید بر قومی طلوع می‌کند که غیر از پرتو آن برایشان هیچ پوششی قرار نداده‌ایم. [۹۰] چنین بود و ما بر احوال او احاطه داریم. [۹۱] باز هم راه را پی گرفت. [۹۲] تا به میان دو کوه رسید. در پس آن دو کوه مردمی را دید که گویی هیچ سخنی را نمی‌فهمند. [۹۳] گفتند: ای ذو القرنین، یأجوج و مأجوج در زمین فساد می‌کنند. می‌خواهی خراجی بر خود مقرر کنیم تا تو میان ما و آنها سدی برآوری؟ [۹۴] گفت: آنچه پروردگار من مرا بدان توانایی داده است بهتر است. مرا به نیروی خویش مدد کنید، تا میان شما و آنها سدی برآورم. [۹۵] برای من تکه‌های آهن بیاورید. چون میان آن دو کوه انباشته شد، گفت: بدمید. تا آن آهن را بگداخت. و گفت: مس گداخته بیاورید تا بر آن ریزم. [۹۶] نه توانستند از آن بالا روند و نه در آن سوراخ کنند. [۹۷] گفت: این رحمتی بود از جانب پروردگار من و چون وعده پروردگار من در رسد، آن را زیر و زبر کند و وعده پروردگار من راست است. [۹۸]

korosh-kabir2

گمانه زنی ها در مورد کیستی ذوالقرنین
سایت دانشجو نقل می کند: برخی از بزرگان و علما و از آن جمله ابوعلی سینا و فخر رازی، اسکندر مقدونی را ذوالقرنین نامیده اند. دلایل آنها این بوده که چون این فرد همان کسی بوده است که بعد از مرگ پدرش همه ممالک یونان را گفت و بعد سرزمین مصر و ایران را فتح نمود در مصر بنای شهر اسکندریه راغ گذاشت. او از آنجا به بیت المقدس رفت و در آنجا قربانی داد. او بیشتر ممالکش را به آبادی پرداخت و در فکر دنیایی بهتر بود و در تمام ۱۲ سال حکومتش سعی در تحقق این رویا داشت. او از شرق تا غرب حرکت کرده غروب خرشید را در دریای سرخ دیده است. پس بدون شک ذوالقرنین اسکندر است!
اما این درست نیست، چرا که اسکندر بیشترین آبادی را بر روی زمین انجام نداده و اتفاقا شهرهای زیادی را در ایران به دستور او به آتش کشیدند. دوم او یکتاپرست نبوده و به خدایان یونان باستان اعتقاد داشته و سوم او هیچ سدی را بنا نکرده است.
بعضی دیگر ذوالقرنین را شین هوانکتی می دانند. او دیوار چین را بنا کرد تا جلوی هجوم مغولان را به داخل سرزمینش بگیرد. طول این دیوار سه هزار کیلومتر است که با سنگ و چوب ساخته شده است. اما مورخین توجه نکرده اند که مشخصاتی که قرآن برای ذوالقرنین تعریف کرده با این پادشاه یکی نیست و حتی سد مذکور با دیوار تطبیق نمی کند! دوم این پادشاه تا مغرب زمین تا جایی که غروب آفتاب را دیده باشد نیز پیش نرفته است!
برخی دیگر، سد مذکور را به یکی از ملوک آشور در حوالی قرن هفتم قبل از میلاد به هجوم اقوام سیت ساخته است و این اقوام از تنگه های کوه های قفقاز و ارمنستان هجوم می آورند و چه بسا به خود آشور و پایتختش نینوا هم رسیده و در آنجا دست به قتل و غارت می زدند و پادشاه آن دیار به ناچار برای جلوگیری از آنها سدی ساخت که گویا مراد از آن سد باب الابواب باشد که تعمیر و یا ترمیم آن را کسری انوشیروان (پادشاه ساسانی) نسبت می دهند.
این گفته محققین است اما آیا این با قرآن نیز یکی است؟ در این مورد نیز باید گفت خیر! چرا که سد مذکور نیز با شکلی که قرآن گفته ساخته نشده و حتی نسبت پادشاه آشور با ذوالقرنین نیز یکی نیست.
جمعی از مورخین نیز از جمله ابن هشام و ابوریحان بیرونی گفته اند که ذوالقرنین یکی از اتباع یمن و یکی از ملوک حیمرا بوده که در یمن سلطنت می کرده و مردی موحد، نیکو سیرت و دارای هیبت و شوکت بوده و با لشگری بسیار انبوه به طرف غرب رفته و پس از مستولی شدن بر مصر در کنار دریای سفید به مسیر خود ادامه داد تا به ساحل رسید. در آنجا آفتاب را دیده که در چشمه سیاه فرو می رود. از این طرف هم به مشرق رفته و به آسیای میانه رسیده و در آنجا با ماتی برخورد کرده که می خواستند جلوی هجوم قومی را بگیرند و او در نهایت کمک کرده تا دیواری بزرگ برای آنان بسازند.
این پادشاه عرب زبان بوده، اشکال این داستان این است که در اسناد تاریخی هیچ نشانی از همچین پادشاهی نیست (پادشاهی اعراب) دوم اینکه دیواری که گفته اند همان دیوار چین است که بر اساس اسناد نیز او نساخته و همینطور اصلا این دیوار با حرف قرآن یکی نیست و در آخر اعراب در زمان قدیم با فناوری پیچیده مثل ذوب فلز و ساخت سد آشنا هم نبوده اند چه رسد به اینکه بخواهند برای ملتی دیگر این کار را بکنند.

کوروش کبیر به روایت کتب مقدس «تورات»
در کتاب های مقدس از کوروش یاد شده که این خود نشانه ای است از بزرگ بودن کوروش کبیر.
یکی از این کتاب ها عهد عتیق-دانیال نبی (تورات-باب دانیال نبی) است.

آزادی یهودیان
بنا به روایت دانیال نبی در رویایی که حاوی خبر آزادی یهود است می بیند و اینگونه تعریف می کند: در سال سوم از جلوس پادشاه “بیلش فر” من در شهر “سوس هیرا” از نواحی ایلام در کنار رود “اولائی” بودم برای بار دوم رویایی به نظر من رسید. در این رویا دیدم که قوچی در کنار رود ایستاده و دو شاخ بلند دارد٬ این دو شاخ یکی بطرف پشت او خم شده بود. قوچ با دو شاخ خود غرب و شرق و جنوب را شخم می کرد و می کند. هیچ حیوانی نبود که در برابر او ایستادگی کند، بنابراین هرچه می خواست می کرد. در همین حال که من در فکر انجام کار این قوچ بودم متوجه شدم که یک بز کوهی از طرف مغرب در حالی که زمین را با شاخ خود می کند پیش می آید. میان پیشانی این بز یک شاخ بزرگ و عجیب کاملا پیدا بود. کم کم بز کوهی به قوچ دو شاخ نزدیک شد و سپس خشمناک بر او تاخت و در این حمله دو شاخ او را شکست و قوچ دو شاخ در برابر او از مقاومت عاجز ماند. کسی هم نبود که قوچ را از چنگالش رهایی دهد. در همین زمان شاخ بز می شکند و در جای آن چهار شاخ کوتاه در می آید.
قوچ پادشاه پارس است (کوروش) و بعد از آن امپراتوری پارس. این امپراتوری آنقدر قدرتمند می شود که هیچ دولتی قادر به مقاومت در برابر او نخواهد بود. اما بز کوهی یک شاخ که بعد از قوچ پیدا شده مقصود از آن ممکلت یونان است و شاخ برجسته میان پیشانی او دلالت بر اولین پادشاه آن سرزمین می کند (اسکندر) و بعد از وی سرزمینش به چهار قسمت تقسیم می شود.
در همین کتاب، کوروش را مسح یهود خوانده و از قول خداوند می گوید: ای کوروش ما به تو قدرت دادیم تا جهان را فتح و آن را با عدالت اداره و بندگان ما را از دست ظالمان آزاد کنی.
در کل، در تورات ۲۷ بار از کوروش، ۱۸ بار از داریوش، ۲۱ بار از بخشورش (خشایارشاه)، ۳۵ بار از پارس، ۲ بار از تخت جمشید و ۱ بار از ری سخن رفته است.
حتی آلن هانتزینگر که خودش یک کشیش مسیحی است در کتابش “ایرانیان در کتاب مقدس”
تصریح می کند که کوروش در تورات، مسیح نامیده شده است.
“خداوند به مسیح خویش یعنی به کوروش که دست راست او را گرفتم تا به حضور وی امت ها را مغلوب سازم”
اشعیاء نبی در کتاب مقدس می فرماید که خدا این کشور (پارس) را تاسیس کرد تا مقاصد خدا را به انجام برساند.
در تورات در مورد پادشاهان ایران چنین نوشته شده است:
“هر چند ما (ملت یهود) بندگانی بیش نیستیم، ولی خدای ما در این بندگی ما را ترک نکرده زیرا سایه بزرگواری پادشاهان پارس را بر سر ما گسترده است.”

آیا کوروش ذوالقرنین است؟
بعضی دیگر از علما عقیده بر ذوالقرنین بودن کوروش دارند. این علما با این دلایل این موضوع را بیان می کنند.
آنها می گویند: “اوست‌ که‌ تأسیس‌ امپراطوری ایرانی نموده‌ و بین‌ مملکت‌ فارس‌ و ماد را جمع‌ کرد؛ و بابِل‌ را به‌ تصرف‌ در آورد و یهود را اجازه‌ داد تا از بابل‌ به‌ اورشَلیم‌ بازگشت‌ کنند و در بنایی هَیکل‌ یهود مساعدت‌ کرد و مصر و یونان‌ را تسخیر نمود؛ و تا مغرب‌ پیش‌ تاخت‌ و سپس‌ بسوی مشرق‌ سیر نمود تا به‌ آخرین‌ نقاط‌ معموره‌ رسید.”
اما دلایل اثبات این ادعا:
اوصافی که‌ در قرآن‌ مجید درباره ذوالقرنین‌ بیان‌ فرموده‌ همه‌ بر این‌ ملک عظیم‌ منطبق‌ است‌، از ایمان‌ به‌ خدا و به‌ توحید، و عدالت‌ در بین‌ رعیت و با رأفت‌ و رفق‌ و احسان‌ با آنان‌ رفتار کردن‌، و با اهل‌ ظلم‌ و ستم‌ به‌ مجازات‌ و سیاست‌ رفتار کردن‌.
همانطور که خدا در قرآن فرموده: “و خداوند سررشته همه امور را بدو سپرده‌، و او جامع‌ بین‌ کمالات‌ دین‌ و عقل‌ و فضائل‌ اخلاق‌، و بین‌ عِده‌ و قوه و شوکت‌ و ثروت‌ و مطاوعه مردم‌ و پذیرش‌ اسباب‌ و امور بوده‌ است‌.”
“و او یکبار همانطور که‌ قرآن‌ بیان‌ کرده‌ است‌ به‌ سمت‌ مغرب‌ حرکت‌ کرد تا بر لیدیا و حوالی آن‌ استیلا یافت‌ و برای بار دوم به‌ سمت‌ مشرق‌ رفت‌ و تا به‌ مطلع‌ الشمس‌ رسید و در آنجا گروهی از مردم‌ وحشی و بیابانی را یافت‌ که‌ در صحراها و بیابان‌ها زیست‌ میکردند، و پس‌ از آن‌ به‌ بنای سد همت گماشت‌ و این‌ سد همانطور که‌ شواهد گواه‌ است‌ سدی است‌ که‌ در تنگه دارْالت‌ بین‌ کوههای قفقاز در نزدیک شهر تَفلیس‌ بنا شده‌ است. از اینجا ثابت می شود که سد را کوروش بنا کرده که در نزدیکی این سد رودی جاری است که به آن رود سایروس می گویند.”‌
اما ایمانش‌ به‌ خدا و روز قیامت‌، در کتب‌ عهد عتیق‌ مثل‌ کتاب‌ عَزْرا (إصحاح‌ ۱) و کتاب‌ دانیال‌ (إصحاح‌ ۶) و کتاب‌ أشعیاء (إصحاح‌ ۴۴ و ۴۵) آمده‌ است‌.
و با قطع‌ نظر از وحی الهی، یهود با همان‌ تعصب مذهبی که‌ دارند، مرد مشرک مجوسی و یا وثنی را نمی ستایند؛ و اگر کوروش‌ چنین‌ مردی بود، او را مسیح‌ خدا و مهدی مؤید و راعی پروردگار نمیگفتند.
علاوه‌ بر این ها، نقش‌ها و نوشته هایی که‌ از زمان‌ داریوش‌ به‌ خط میخی کشف‌ شده‌ است‌ ـ و بین‌ کوروش‌ و داریوش‌ به‌ قدر هشت‌ سال‌ فاصله‌ بوده‌ است‌ ـ دلالت‌ دارد بر آنکه‌ کوروش‌ مشرک نبوده‌ است‌؛ و معنی ندارد که‌ بگوییم‌ در این‌ زمان‌ کوتاه‌ عقیده‌ درباره کوروش‌ تغییر کرده‌ و بعداً او را به عنوان‌ مردی مؤمن‌ و موحد ستوده‌اند.
کافی است‌ که‌ به‌ اخبار و سیره او رجوع‌ شود که‌ چگونه‌ با طاغیان‌ و جبابره‌ که‌ بر او خروج‌ کرده‌ بودند یا او با آنها محاربه‌ نمود مانند پادشاهان‌ ماد و لیدیا و بابل‌ و مصر و طاغیان‌ بیابان‌ در اطراف‌ بَکتریا که‌ بلخ‌ است‌ جنگید؛ و چون‌ بر قومی غلبه‌ می یافت‌ از مجرمین‌ آنها می گذشت‌ و عفو می نمود و کریم‌ آنان را اکرام‌ میکرد و بر ضعیفشان‌ رحمت‌ می آورد و مفسد و خائن‌ را سیاست‌ می نمود.
کتب‌ عهد عتیق از او تجلیل‌ میکند، و طایفه‌ یهود، او را با شدیدترین‌ درجات‌ احترام‌ محترم‌ میدارند؛ چون‌ آنها را از اسارت‌ بابل‌ که‌ توسط‌ بُخت‌ نَصر (نبوکد نضر) انجام‌ گرفته‌ بود و معبدشان‌ را خراب‌ کرده‌ بود آزاد ساخت‌ و به‌ شهرهای‌ خودشان‌ عودت‌ داد و اموال‌ بسیاری‌ برای‌ تجدید بنای‌ هَیکل‌ به‌ آنها داد و نفائس‌ غارت‌ شده‌ هَیکل‌ را که‌ در خزائن‌ شاهان‌ بابل‌ بود به‌ آنها رد کرد.
و این‌ نیز شاهدی‌ است‌ بر آنکه‌ ذوالقرنین‌ همان‌ کوروش‌ است‌. چون‌ سؤال‌ از ذوالقرنین‌ در قرآن‌ کریم‌ همانطور که‌ در روایات‌ آمده‌ است‌ به‌ تلقین‌ یهود بوده‌ است‌؛ و قَرْن‌ در لغت‌ عبری‌ و عربی‌ به‌ یک‌ معنی‌ آمده‌ است‌.
و مورخین‌ یونان‌ قدیم‌ مثل‌ هِرُدوت‌ و گزنفون و غیره‌ با آنکه‌ دشمن‌ ایران‌ و پادشاهان‌ ایران‌ هستند او را به‌ مروت‌ و فتوت‌ و سماحت‌ و کرم‌ و صَفح‌ و قلت‌ حرص‌ و رحمت‌ و رأفت‌ یاد کرده‌ و وی‌ را ثناء و تمجید نموده‌اند.
و اما آخرین دلیل وجود مجسمه کوروش کبیر در مشهد مرغاب است که در آن کوروش را با کلاه خودی که دو شاخ در جلو و عقب خود دارد نشان می دهد.

نویسنده : محمد سعید جهان پناه

برگفته شده از سایت DANESHJO.IR

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 12:1  توسط دانشمند | 

همسر مناسب برای هر کس تعاریف خاص خودش را دارد اما اصولی وجود دارد که باید در همه آنها یکسان باشد. در واقع همسر خوب، همسری است که معیارهای پایه را داشته باشد و بعد از آن معیارهای مورد علاقه شما را تامین کند.

 

در این مطلب معیارهای پایه همسر مناسب را خواهید خواند. یادتان باشد این معیارها برای خود شما هم صادق است و باید سعی کنید آنها را در خود تقویت کنید.

اولین ویژگی یک همسر مناسب آن است که به پختگی لازم برای اداره زندگی رسیده باشد، یعنی بتواند در شرایط مختلف، تصمیم گیری درست و منطقی داشته باشد؛ مهارت سنجیده گویی و کنترل زبان، قدرت کنترل و غلبه بر احساسات را داشته باشد، آینده نگر، واقع بین، انتقادپذیر و دارای قدرت تشخیص و تجزیه و تحلیل صحیح نسبت به مسائل و اتفاقات پیرامون باشد و… در اینجا به تبیین این شاخصه ها می پردازیم.

کنترل زبان: مهارت استفاده از زبان و گفتار صحیح بسیار ارزشمند است که با دقت، تفکر و تمرین، خوب گوش دادن و گزیده، به موقع و به اندازه سخن گفتن به دست می آید. به این ترتیب بسیاری از مشکلات و سوءتفاهم ها برطرف شده و محبتتان افزایش می یابد.

کنترل احساسات: کنترل احساسات و هیجانات و ابراز احساسات مناسب شما را از مسیرتان باز نمی دارد، بلکه در مقابل بدی ها و زشتی ها قدرت مقابله پیدا می کنید. باعث می شود در برابر شکست ها ناامید نشده و در پیروزی ها مغرور نشوید. اگر نمی توانید احساسات و هیجانات خود را به خوبی کنترل کنید، باید از ایمان و تفکر درست، عبرت گرفتن و مشورت با افراد آگاه جهت کنترل و بروز مناسب احساسات استفاده کنید.

آینده نگری: برنامه ریزی منظم و تلاش و فعالیت هدفمند از آثار آینده نگری و نگاه درست به آینده است بنابراین برای آینده خود برنامه مناسب داشته باشید تا برای رسیدن به انگیزه های خود کمتر دچار مشکل شوید.

انتقاد پذیری: با پذیرش انتقادات سازنده نسبت به خود می توانید از تجربیات رایگاه دیگران استفاده کنید و به اصلاح خطاها و اشتباهایتان در زمان مناسب بپردازید. روحیه انتقادپذیری علاوه بر سازندگی، خوش بینی و حس تعامل، محبت دیگران را نیز برای شما به ارمغان خواهد آورد.

za4-554

قدرت تجزیه و تحلیل: در روزگاری که خوب و بد در کنار هم قرار دارند و تشخیص مرز میان آن ها به راحتی ممکن نیست می توان با مطالعه و به دست آوردن بینش درست که نتیجه همنشینی با افراد امین است، قدرت تشخیص و تجزیه و تحلیل امور و رویدادهای شخصی و اجتماعی را به دست آورد و از قضاوت و تصمیم گیری های عجولانه در موارد حساس پرهیز کرد.

استقلال فکری: صلاح مملکت خویش خسروان دانند! درست است که مشورت با افراد آگاه مفید است اما داشتن استقلال فکری و باری به هر جهت نبودن و گاهی پافشاری در تصمیم های درست لازم است، چرا که هر کس به واقعیات درونی و بیرونی خود بیش از دیگران واقف است، البته استقلال فکری با خودسری تفاوت دارد.

ادب: ادب، عقل را حفظ و شخصیت را استحکام می بخشد، با رعایت ادب، اجازه بی ادبی و سوء استفاده کردن را به دیگران ندهید.

واقع بینی: گاهی واقعیت به نظر تلخ می آید اما عدم پذیرش آن زندگی را تلخ تر می کند. واقع بینی شما را از خیال پردازی، توقعات نابجا و انتظارات غیرمنطقی دور می نماید، در نتیجه به سرعت و سهولت شما را از بیراهه به شاهراه می رساند.

مسؤولیت پذیری: تعهد و مسئولیت پذیری فرد در مقابل خانواده، شغل، اجتماع و… نشان دهنده رشد فکری اوست که باعث جلب اعتماد و اطمینان دیگران، کسب اعتبار و وجهه و موفقیت می شود.

رازداری: حفظ اسرار شما را محبوب و معتمد می کند و تمرینی است تا با میل خود به افشاگری بجنگید.

خوش اخلاقی: خوش اخلاقی یکی از کمالات انسانی است. پیامبر اکرم (ص) فرمودند: پاداش صاحب اخلاق نیکو مانند پاداش روزه دار شب زنده دار است. اسلام برای اخلاق در امر ازدواج اهمیت بسیاری قائل است تا جایی که آن را به عنوان یکی از معیارهای انتخاب همسر قلمداد می کند.

انعطاف پذیری: انعطاف پذیری موجب می شود به جای پافشاری روی خواسته ها و نظرات (درست یا نادرست)، انرژی ها صرف تفکر، تغییر و اصلاح بیشتر شود که نتیجه آن آرامش در زندگی خواهد بود. انعطاف پذیری در مقابل عقاید و باورهای دینی… که جزء اصول زندگی هستند و زیربنای فکری را تشکیل می دهند عاقلانه نیست.

قناعت: قانع بودن در زندگی سبب می شود به دارایی هایتان راضی و خرسند باشید، حسرت نداشته ها را نخورید و در میدان رقابت، چشم و هم چشمی، تجملات و زیاده خواهی ها نیز با آسودگی خیال زندگی کنید.

گذشت: چشم پوشی از اشتباهات دیگران و گذشت در مقابل خطای آن ها موجب می شود تا از کینه توزی و جدایی دور بمانید و با سازندگی روحی موجب تداوم روابطتان با دیگران شوید.

حیا: حیا ادب خاصی به فرد می بخشد که در رفتار، نگاه، طرز صحبت کردن و لباس پوشیدن شخص و… خود را نشان می دهد و این باعث می شود که نه شخص وارد حریم خصوصی دیگران شود، نه اجازه دهد دیگران وارد حریم خصوصی او شوند. حیا صفتی ثابت و استوار در اعماق وجود انسان است که او را از ارتکاب حرام های شرعی، عقلی و عرفی دور می سازد، برای نفس محدودیت ایجاد می کند و معیار عام و الهی در انتخاب همسر محسوب می شود. حیا برتر از تقوا است، زیرا تقوا یا پرهیزگاری ما را از گناهان شرعی مصون می سازد، اما حیا باعث اجتناب از زشتی های عقلانی و عرفی می گردد. از آثار مثبت حیا می توان به برطرف شدن عیوب، تسلط بر نفس، آبرومندی، ایمنی از روز قیامت، قبولی عمل، پاکی از گناهان و… اشاره کرد. امام صادق (ع) فرمودند: حیا و ایمان دو رشته ی به هم تنیده اند که چون یکی برود دیگری هم رفته است.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 12:1  توسط دانشمند | 

این موشک پیشرفته روسی از خانواده موشکهای بالستیک قاره پیماست که منحصرا از زیردریایی شلیک میشود و جدیدترین و مدرن ترین موشک قاره پیما یی است که تابه حال برای شلیک از زیردریایی طراحی و ساخته شده است .

به گفته کارشناسان موشکی روسیه این موشک سوخت جامد ، از نظر طراحی و تکنولوژی بر اوج قله رده بندی موشکهای بالستیک قرار دارد . به گفته مقامات ارشد موشکی روسیه این موشک از نظر تکنولوژی ساخت کاملا در برابر طرح سپر ضد موشکی امریکا که در حال اجرای ان می باشد مصونیت دارد و این طرح نمی تواند در برابر این موشک و موشکهای سری TOPOL-M واکنش خاصی نشان دهد .

توانایی موشک در انجام مانور تا رسیدن به هدف یکی از راههای گریز موشک از هواپیماهای رهگیر ضد موشک تا رسیدن به فاز پایانی شلیک می باشد . اما فاز پایانی مهمترین مرحله یک موشک بالستیک است و برای افزایش شانس رسیدن موشک به هدف در این فاز اقدامات و تمهیدات ویژه ای اندیشیده شده است .

مهمترین اقدام پوشاندن کلاهک موشک با پوشش خاصی است که ان را در برابر مواد شیمیایی ، اشعه رادیو اکتیو ، تداخلات الکترومگنتیک ( EMP ) و پارازیتهای رادیویی و مزاحمتهای فیزیکی مصون نگه می دارد . تا قبل از این موشکهایی که ساخته می شدند با یک انفجار اتمی در فاصله حتی ۱۰ کیلومتری و رسیدن تشعشعات به کلاهکشان از کار می افتادند ( یکی از راههای از بین بردن موشکهای بالستیک یک انفجار اتمی در ارتفاع بالا و از کار انداختن ان توسط تشعشعات است این روش از روشهای اولیه و پایه برای از بین بردن موشک قبل از رسیدن به محدوده هدف است )

evolution

 

 

اما این موشک طوری طراحی شده است که قابلیت ایستادگی و مقاومت در برابر چنین انفجارهای اتمی را حتی تا فاصله ۵۰۰ متری خود نیز دارد . و رهگیری ان تا هنگامی که فاز پایانی ان به اتمام نرسیده است به خاطر قابلیت مانور زیاد ان بسیار مشکل است . و تا زمانیکه این حرکت ادامه دارد رهگیری و انهدام ان مشکل است .

تکنولوژی موشک SS-NX-30 از لحاظ ساخت همانند موشک SS-27 است و تنها فرق این دو ، کاهش اندک برد نهایی موشک SS-NX-30 است که برد ان را به ۱۰ هزار کیلومتر رسانده است و دلیل این کاهش ، انطباق موشک با شلیک از زیردریایی می باشد . فرق دیگر نیز طبق گزارشات در کلاهک انهاست که موشک Bulava میتواند کلاهکهای اتمی ۵۵۰ کیلو تنی حمل کند . تعداد دقیق کلاهکهایی که این موشک حمل می کند مشخص نیست اما گفته میشود کلاهکها هر یک دارای سیستمی هستند که می توانند با ایجاد چند کلاهک مجازی در دید رادارهای دشمن ، انها در رهگیری به اشتبان بیاندازند .

سیستم هدایت کلاهکها توسط کامپیوتر است که با ماهواره GLOSNASS هدایت را انجام می دهد . این سیستم ناوبری میزان دقت این کلاهکها را به حدود ۳۵۰ متر رسانده است . البته به گفته برخی سایتها این دقت از این مقدار هم بیشتر است .

این موشک روی رزم ناوهای استراتژیک زیر دریایی از نوع پروژه ۹۵۵ “بوری” کار گذاشته می شود. سه فروند از این نوع زیردریایی با نام های “یوری دلگاروکی”، “ولادیمیر مونوماخ” و “الکساندر نفسکی” استفاده خواهند شد.

“یوری دلگاروکی” اولین فروند از این نوع رزم ناوهایی است که باید در عرشه خود دوازده موشک SS-NX-30 را جای دهد. در ابتدا برای دلگاروکی و رزم ناوهای مشابه آن، موشک “دی-۱۹ ام” تحت عنوان “بارک” در دفتر طراحی میاسکی ساخته شده بود. اما معلوم شد که سازندگان از حد ابعاد مجاز فراتر رفته اند (که به همین دلیل مجبور شدند زیر دریایی را با آن تطبیق دهند)، پس از آن نیز در زمان پرتاب سایر نقایص آشکار شدند. در نتیجه در سال ۱۹۹۸، زمانی که موشک در حد ۸۰% آماده بود، پروژه تعطیل شده و این سفارش به انستیتو فناوری های گرمایی مسکو منتقل شد که سکوی پرتاب و مجموعه موشکی “پی. اس.-۱۲ام.۲″ تحت عنوان “توپول-ام” (SS-27) را ساخته بود. موشک دریایی این انستیتو “بولاوا-ام” نام گرفت.

RSD-10_2008_G2

اما آن نیز با دشواری هایی مواجه شد. از ۶ پرتاب آزمایشی ۴ پرتاب با شکست کامل مواجه شدند. به اجبار آزمایش دیگری انجام شد، طبق گفته فرمانده کل نیروی دریایی روسیه موفقیت آمیز بود، اما طبق نظرات کارشناسان مستقل، بدون درخشش خاصی انجام شده بود. اینطور که کارشناسان می گویند، یکی از سه کلاهک روی موشک، به میدان تیر نرسیده است. اما این مسئله سازندگان بولاوا و مدیران آنها را نا امید نکرد. “آناتولی پرمینوف” رئیس آژانس فدرال فضایی روسیه “روس کاسموس” ( این آژانس پاسخگوی طراحی و عرضه مجموعه های موشکی استراتژیک به نیروهای مسلح و از جمله نیروی دریایی روسیه می باشد) تاکید کرده بود که قبل از عرضه موشک به نیروهای مسلح، حداقل به ۱۲-۱۴ پرتاب نیاز است. در عین حال وی به تجربه آمریکا اشاره داشت که ضمن ساخت موشک مشابه “Trident II” نیاز به ۱۹ پرتاب از زمین و ۹ پرتاب از زیردریایی داشتند.

همچنین در ادامه دو آزمایش دیگر برای بولاوا انجام خواهند شد و بطور کامل این آزمایش ها در سال های بعد ادامه خواهند یافت. یکی از این آزمایش ها نیز برای تعیین حداکثر برد پرواز آن خواهد بود. فعلاً مشخص نیست که به کجا پرواز می کند.

طبق اطلاعات منتشره در مطبوعات غربی، موشک سه پله ای بولاوا که با سوخت جامد کار می کند، یکی از سبک ترین موشک ها در نوع خود است. وزن آن ۳۰ تن و برد عمل آن ۸ هزار کیلومتر است. این موشک می تواند به ۴ تا ۱۰ کلاهک هسته ای مجهز شود.

russia-missile

 

احتمالاً بولاوا با ۱۰ کلاهک در نیروهای مسلح روسیه پذیرفته خواهد شد، چرا که در غیر این صورت ارزش نظامی آن چندان زیاد نخواهد بود. مسئله در این است که زیردریایی های اتمی نوع “بوری” با ۱۲ سکوی پرتاب موشک طراحی شده بودند. ساختمان رزم ناو “یوری دلگاروکی” دقیقاً چنین خواهد بود. اما زیردریایی بعدی از همین پروژه، یعنی “ولادیمیر مونوماخ” و “الکساندر نفسکی”، اکنون با قابلیت پرتاب ۱۶ موشک ساخته می شوند. اگر طرح های موجود اجرا شوند، روی سه زیردریایی اتمی ۴۴ بولاوا و ۴۴۰ کلاهک هسته ای جای می گیرند. این سهمی چشمگیر در بالا بردن توان بازدارندگی استراتژیک هسته ای خواهد داشت که از دکترین نظامی روسیه سر چشمه می گیرد.

آزمایش های “بولاوا” و ویژگی های آن از اسرار دولتی روسیه هستند. اما فقط نه برای آمریکا، زیرا این کشور نمایش پرواز موشک ها و ویژگی های اصلی فنی-نظامی آن را مطابق پیمان کاهش سلاح تهاجمی استراتژیک (START-1) از دست اول دریافت می کند. بدین ترتیب این تنها رازی برای نظامیان و طراحان روسیه است و یا شاید برای شهروندان که از مالیات آنها این مجموعه های موشکی ساخته می شوند، چرا؟

یکی از علل سری بودن اوضاع پیرامون “بولاوا” و “یوری دلگاروکی” و سایر رزو ناوهای مشابه آن در این است که آنها اسیر جاه طلبی های سیاسی برخی از مقامات بلندپایه روسیه شده اند این سبب می شود که تولید انبوه “بولاوا” که هنوز تکمیل نشده آغاز شده و باری دیگر وعده داده شود که رزم ناو جدید مجهز به موشک جدید استراتژیک به نیروی دریایی روسیه عرضه خواهد شد.

آخرین زیردریایی اتمی، رزم ناو موشکی-استراتژیک نوع سنگین پروژه ۹۴۱ به نام “آکولا” (طبق طبقه بندی غربی Typhoon) نیز پس از پایان یافتن آزمایش ها قرار است به “بولاوا-ام” مجهز شود. در “آکولا” بر خلاف پروژه ۹۵۵، نه ۱۲ و ۱۶ و بلکه ۲۰ سکوی پرتاب موشک وجود دارد. این می تواند بلافاصله پتانسیل بازدارنگی هسته ای دریایی روسیه را به میزان ۲۰۰ کلاهک افزایش دهد.

wr14-big

 

“سرگی ایوانوف” معاون نخست وزیر
فدراسیون روسیه اعلام داشته که مسئولین “روس کاسموس” باید موضع فعالتری در رابطه با آزمون و آماده سازی تولید انبوه مجموعه های موشکی استراتژیک “بولاوا” داشته باشند. “توجه کافی به کارهای مربوط به قطعات و سازه های مجموعه های موشکی استراتژیک “بولاوا” که باید روی زمین انجام شوند، مبذول نمی شود. کم نیستند مواردی که آزمون های عملی به محاسبات ریاضی تبدیل می شوند”. در ۲۳ دسامبر ۲۰۰۸پس از پرتاب موشک “بولاوا” از زیردریایی اتمی “دمیتری دانسکوی”، این موشک خودبخود نابود شده و در هوا منفجر شد.

این موشک می تواند شش یا ده بلوک هسته ای هیپرسونیک با قابلیت مانور و رهنمون سازی جداگانه داشته باشد که می توان ارتفاع و جهت مسیر پرواز آنها را تغییر داد.

در حال حاضر این موشک در زیردریاییهای کلاس تایفون روسیه استفاده می شوند ولی به زودی با تحویل اولین زیردریایی ‘ Borey’ class در این زیردریاییی نیز استفاده خواهند شد زیرا این زیردریایی پیشرفته انطباق کامل با این موشک دارد و جایگاههای موشک آن مخصوص پرتاب همین سری موشک هستند. ایران هم در رزمایش پیامبر اعظم اعلام کرد که یک نمونه از آن را ساخته و با موفقیت آزمایش کرده که تصویری از آن منتشر نشده. موشک ایرانی قادر بود که چهار هسته یا کلاهک داشته باشد.

به وجود آمدن الگوهای خاص جوی در اثر شلیک این موشک :

lightseenfromkvc3a6nangenintromsat07.49wednesdaymorning.fotodagfinnrapp

مشخصات موشک فوق مدرن بولاوا Bulava:

کلاس : SLBM

وزن پرتاب :۳۶ تن

سیستم هدایت: اینرسی

طول : ۱۱٫۵

قطر : ۲ متر

وزن هر کلاهک: ۱۰۰ الی ۱۵۰ کیلوگرم

سال عملیاتی شدن: ۲۰۰۹ با ادامه آزمایشات

برد : ۱۰ هزار کیلومتر

مراحل شلیک : ۳ مرحله ، هر ۳ با سوخت جامد

شعاع خطا : ۳۵۰ متر

تعداد کلاهک : ۱۰ (غیر قطعی)

برگرفته از انجمن هوافضا(مهدی وجدانی)،مجله هوایی

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم اسفند ۱۳۹۳ساعت 20:33  توسط دانشمند | 

بازي آنلاين تراوينيک نسخه جديد تراوين فارسي ميباشد که به ياري خدا و همکاري برنامه نويسان داخلي طراحي شده است در اين بازي دو طرح مختلف طراحي شده و باگهاي آن تا حد زيادي رفع شده است همينطور که دوستان اطلاع دارند تراوين محبوب ترين بازي انلاين چند سال اخير بوده است و با افزودن چند طرح جديد سعي شده ان را به بازي جديد تبديل کنيم همانطور که اطلاع داريد تراوين بازي استراتژيک است و محبوبترين بازي استراتژيک انلاين به شمار ميرود شما ميتوانيد با بازي آنلاين تراوين لحظات هيجان انگيزي را تجربه کنيد همچنين جوايز زيادي براي اين بازي در نظر گرفته شده است و آن را تبديل به بازي آنلاين با جايزه کرده است و اما داستان بازي تراوين از اين قرار است که:

در قرون کهن نژاد ديو صفت ناتارها در دنيا حکمفرمايي مي کردند. ناتار ها به شدت با علم و دانش و معنويت بشريت ستيز داشتند، ازين رو انسان ها تنها راه نجات از ظلم ستيزي اين قوم را توسعه علم و دانش و معنويت خود مي دانستند. انسانها شروع کردند به ساخت عمارت دانش، که مرکز علم و فرهنگ و معنويت بشر بود. اما ناتارها شگفتي هاي علم را از نياکان انسان ها ربودند و رعب و وحشتي به دل همگان انداختند. آنها سپس عمارت هاي دانش اندوزي را تخريب کرده و انسانها را از آن بيرون راندند. حال سه نژاد رومي، توتن و گول وظيفه دارند تا عمارت دانش(شگفتي جهان) را پس گرفته و علم و هنر و معنويت را توسعه دهند. اکنون ما به بازي آمده ايم تا بتوانيم اين شگفتي هاي علم را باز ستانده و دارالاماره اي را که زماني ناتارها تخريب کرده بودند دوباره بنا کنيم . دارالاماره اي که در آن سرچشمه علم و فنآوري توسط نياکان ما نگهداري ميشد و هدف آن پايه گذاري دنياي نوين صلح آميز بود. دهکده ها ساخته مي شوند، اتحادهاي جديد شکل مي گيرند و قدرت ها به ابرقدرت ها تبديل ميگردند. حال هر ابرقدرت مي خواهد ميراث کهن را براي خود تسخير کند. ازين رو شعله اختلافات قبيله ها را در هم مي سوزاند و جنگ ها آغاز مي شود. تنها گروهي مي توانند پيروز اين جنگها باشند که به خود ايمان داشته باشند و خائني در ميان آنان نباشد. دنياي جديد از آن کسانيست که به قدرت و آگاهي ايمان خواهند داشت.

شما هم اکنون ميتوانيد بازي اينترنتي کنيد

تراوين با جايزه

براي ثبت نام و بازي آنلاين اينترنتي کليک کنيد

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم اسفند ۱۳۹۳ساعت 12:44  توسط دانشمند | 

سفره هفت سين يکي از اين مراسم فاخر است که اجزاء آن همگي ريشه گياهي دارند و هر کدام نمايانگر و سمبل نيکي هايي است که افراد در سال پيش رو براي يکديگر آرزو مي کنند.

 

دکتر محمد هاشمي رييس انجمن پيشگيري از چاقي در مقاله اي با عنوان خواص خوردني هاي هفت سين در سايت شخصي خود از منظر علمي،طبي و تغذيه اي به جشنواره بهار و اجزاء سفره هفت سين دارد که بدين شرح است.

?cab58bc04e2bdf

سنجد:

اگر سنجد را گياهي صرفا دارويي بناميم، سخني به گزاف نگفته ايم زيرا خواص اين درخت در تمام اندام هاي آن از ريشه و چوب گرفته تا پوست و ميوه آن منتشر است و استفاده گسترده اي در صنايع غذايي،بهداشتي،دارويي،عطر سازي و چوب دارد.

قسمت ميان بر يا آردي شکل ميوه سنجد حاوي ? نوع قند و هفت نوع چربي اشباع شده و نشده است که در طب سنتي به عنوان قابض و در درمان بيماري هاي دندان،لثه،اسهال و زخم معده کاربرد دارد.

جالب است بدانيد بخش درون بر يا هسته چوبي سنجد ?? نوع اسيد امينه و تعدادي پروتيين با خواص متعدد دارويي در خود دارد بطوريکه شکل آسياب شده آن بصورت کامل و يا پخته شده ميوه کامل آن ( همراه با پوست ) مي تواند در بهبود دردهاي ناشي از آرتروز موثر باشد.

روغن هسته سنجد اثرات مفيدي در برطرف ساختن التهابات غشا مخاطي در انواع زکام و عفونتهاي تنفسي دارد. همچنين جوشانده، شيره و عرق شکوفه سنجد خواص دارويي متعدد از جمله تاثير بر بهبود کيفيت گوارشي دارد.

سماق:

سماق يکي ديگر از اقلام سفره هفت سين است که نماد طلوع خورشيد و رنگ زندگي به شمار مي آيد. سماق درختي است که ميوه هاي خوشه اي شکل و به رنگ قرمز و قهوه اي دارد، طعم آن در ابتدا گس بوده و بعد از رسيدن ترش مي شود. اين ميوه پس از کوبيدن به عنوان چاشني، همراه غذا مصرف مي شود.

اين چاشني تحريک کننده اشتها است و به سبب وجود تانن در ترکيب آن، قابض نيز هست. همچنين مي تواند در مقابله با التهابات لثه مفيد باشد. بد نيست بدانيد غرغره کردن دم کرده آن براي ورم گلو و دهان موثر است.

در مورد مصرف سماق بايد خاطر نشان کرد که مصرف ميوه تازه آن مي تواند مسموميت زا باشد و افراد بايستي صرفاً از نوع خشک آن استفاده کنند.

سمنو:

سمنو خوراکي اي است که طي فرآيندي در زمان جوانه زدن گندم ايجاد مي شود. در اين مرحله مواد قندي گندم که بصورت نشاسته ذخيره شده بود تبديل به مالتوز مي شود و طعم شيرين پيدا مي کند. از طرف ديگر پروتئين هاي آن قابليت هضم و جذب بهتري دارد و بر ميزان ويتامين C آن افزوده مي شود.

سمنو حاوي پروتئين بالا و چربي کم است، همچنين حاوي ويتامين هاي A ، E ، K و گروه B در کنار کلسيم، پتاسيم و فسفر است. مزه شيرين آن حاصل قند طبيعي است اما بايد در نظر داشت که هر صد گرم آن حاوي ??? کيلوکالري است. لذا مصرف بيش از اندازه آن مانند هر خوراکي ديگري مي تواند منجر به اضافه وزن و چاقي شود.

سيب:

ضرب المثلي انگليسي مي گويد مصرف روزانه يک عدد سيب شما را از مراجعه به پزشک معاف مي کند؛«One apple a day, keep doctor away»درخت اين ميوه در اغلب نقاط دنيا يافت مي شود. اين ميوه محبوب به واسطه نوع ترکيبات تشکيل دهنده آن نظير ريبوفلاوين ، ويتامين هاي C ، A و مواد معدني مانند آهن ، منيزيم و پتاسيم اثر مثبتي بر روي طراوت پوست و رفع ناراحتي هاي شايعي مثل خشکي پوست، ترک خوردگي و رنگ پريدگي دارد. ساختار اسکلتي ميوه سيب موجب شده است تا جويدن آن باعث تميز شدن لثه ها و دهان شود و با از بين بردن باکتري هاي دهان اثر مفيدي بر روي بهداشت دهان و دندان دارد.

سيب به واسطه وجود ويتامين B فراوان يک خوراکي آرامش بخش است. دم کرده پوست سيب به همراه عسل يک نوشيدني موثر براي رفع استرس هاي عصبي است.

وجود فيبر فراوان در ميوه و پوست سيب ، سبب مي شود تا مصرف آن موجب تنظيم فعاليت گوارشي و نيز اثر پيشگيري کننده در مقابل سرطان هاي روده بزرگ داشته باشد.

سرکه:

سرکه، حاصل بخشي از فرآيند تخمير انگور و سرشار از اسيد سيتريک است که مصرف آن موجب افزايش جذب کلسيم و سهولت هضم غذا مي شود. استفاده از سرکه به عنوان چاشني سالاد موجب طعم دهندگي و تحريک اشتها مي شود.

سرکه همچنين در رفع بوي بد دهان موثر است و نيز بخور رقيق شده آن براي رفع علايم ناشي از سرماخوردگي مفيد است.

بايد در نظر داشته باشيد مصرف سرکه در مبتلايان به زخم معده و ضعف اعصاب مي تواند زيان بخش باشد.

باور غلطي که در مورد سرکه رايج است اثر چربي سوزي آن است ، بايد بدانيد که چنانچه فرد از رژيم غذايي درستي پيروي نکند ، سرکه نقشي در کاهش وزن وي ندارد.

سير:

سير ازجمله خوراکي هايي است که معمولا به عنوان چاشني براي خوش طعم شدن غذا استفاده مي شود. از زمان هاي گذشته اقوام گوناگون براي اين گياه خواص دارويي بي شماري قايل بودند. مکاتب مختلف طب سنتي نيز براي سير ، خواص ويژه اي ذکر مي کنند و به اثرات مثبت اين گياه بر سلامتي انسان ها تاکيددارند.

از ديدگاه پزشکي مدرن نيز سير سرشار از ريزمغذي هاي مهم براي حفظ تندرستي نظير آهن، کلسيم، منيزيوم، اسيدفوليک و ويتامين ث است. همچنين مقاديري از روي و ويتامين هاي گروه ب نيز در ترکيب آن يافت مي شود.

سير، حاوي ترکيبي با عنوان آليسين است که اثر گندزدايي و ضد ميکروبي دارد. همچنين ميزان قابل توجهي از آنتي اکسيدان ها را در ترکيب خود دارد. وجود اين ترکيبات باعث مي شود تا سير تبديل به يک خوراکي پرخاصيت شود و گنجاندن آن در سبد خوردني ها مورد تاکيد متخصصان تغذيه قرار گيرد.

بر اين اساس و بر طبق تحقيقات بايد گفت مصرف سير مي تواند خاصيت ضد سرطاني داشته باشد. همچنين اين گياه با تغيير در ترکيبات چربي هاي خون و اثر کاهندگي بر تصلب شرائين، از يکسو باعث پيشگيري از بروز سکته هاي قلبي و مغزي مي شود و از سوي ديگر فشارخون را کاهش مي دهد. به طوري که در برخي پژوهش ها نشان داده شده است که مصرف سير مي تواند تا هفت ميليمتر جيوه از فشارخون کم کند.

نکته قابل توجه اين است ، گرچه سير و بسياري از خوراکي هاي ديگر خواص مفيدي دارند که انسان ها مي توانند از آنها بهره مند شوند اما در بسياري از موارد نمي توانند جايگزين داروهاي مورد نياز بيماران باشند. به عبارت ديگر هرچند سير مي تواند منجر به کاهش فشارخون شود ولي اين اثر به اندازه اي نيست که مبتلايان به بيماري پرفشاري خون را از مصرف دارو بي نياز کند و اين افراد نبايد از درمان اصلي خود غفلت کنند و ضروري است که مبتلايان به فشارخون توجه اکيد به توصيه هاي پزشک معالج خود داشته باشند و براي کنترل بيماري خود به مصرف سير اکتفا نکنند.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم اسفند ۱۳۹۳ساعت 12:43  توسط دانشمند | 

برقراری رابطه جنسی سالم در دوران زندگی مشترک موضوع بسیار مفصلی است. در بعضی مواقع شروع رابطه جنسی در اوایل ازدواج ممکن است برای زن و شوهر (هر دو) کمی مشکل ساز باشد.

 

6f0c0addb75bb0eb95961583578bb4e8

بسیاری از زوجهای جوان به دلیل عدم آشنایی و در پاره ای از موارد نبود آگاهی کافی درباره نحوه برخورد با روابط عاطفی و زناشویی بین همسران ، با مشکلاتی مواجه هستند، که متاسفانه این مشکلات در برخی از موارد تبدیل به بحران های خانوادگی می گرد که آثار آن در معضلاتی همچون افزایش آمار طلاق در جامعه ، تنوع طلبی جنسی و…. قابل مشاهده می باشد . سیمرغ با هدف پیش گیری از ایجاد این گونه مشکلات و با احترام به حریم خانواده ، جهت افزایش دانایی زوجهای جوان و کمک به بهبود واستحکام روابط همسران اقدام به تهیه و ارائه مطلب زیر نموده است
وقتی دو نفر با هم ازدواج کرده و وارد دنیای جدید زندگی مشترک می شوند، اهداف و برنامه های مشترکی دارند؛ هر دو می خواهند که روابطشان عاشقانه باشد و این ارتباط قوی همچنان ادامه پیدا کند. تا اینجای مساله که ظاهرا مشکلی وجود ندارد اما یک موضوع مهم وجود دارد و آن هم رابطه جنسی است که جزء جدایی ناپذیر زندگی مشترک محسوب می شود و درست در همین مورد بسیاری از مشکلات شروع می شود.

زن یا مرد حس می کنند رابطه آن ها در زندگی مشترک مورد دلخواه شان نیست و یا در زندگی خود موفق نبوده اند. برقراری رابطه جنسی سالم در دوران زندگی مشترک موضوع بسیار مفصلی است و ما در این قسمت تنها به بخشی از آن می پردازیم؛ یعنی شروع رابطه جنسی در اوایل ازدواج که ممکن است برای زن و شوهر (هر دو) کمی مشکل ساز باشد.
معمولا علت مشکل بودن این شروع و آغاز، آن است که زن و مرد هنوز به هم عادت نکرده و به عبارتی کمی از هم خجالت می کشند. گاهی این وضعیت در ابتدا باعث ناامیدی طرفین می شود چون هنوز نمی دانند که از نظر روحی به چه آمادگی هایی احتیاج دارند. در این شرایط اگر به جنس مخالف (زن به شوهر و بالعکس) حس خوبی وجود داشته باشد به راحتی می توان ارتباط موثر برقرار کرد و گر نه کار مشکل تر خواهد شد.
نکته مهم دیگر این است که زن و مرد باید قبلا عالم جنس مخالف را به خوبی شناخته باشند یعنی باید با مطالعه بدانند در دنیای جنس مخالف چه می گذرد، احساساتش چگونه است، به عنوان یک زن یا مرد چگونه باید با عواطف او برخوردی مناسب داشته و هزاران مورد دیگر که باید قبل از ازدواج و در دوران آشنایی برای ازدواج برای این سوالات پاسخی مناسبی پیدا شود.
اگر شناخت شرایط روحی و عاطفی طرف مقابل به طور کامل انجام نشده باشد در این صورت رابطه جنسی به یکی از بزرگ ترین سرچشمه های سوء تفسیر از شریک زندگی تبدیل خواهد شد.

شاید بهتر باشد مدت کمی از ازدواج بگذرد و بعد طرفین از یکدیگر انتظار داشته باشند؛ چون اقدام فوری برای رابطه جنسی در بعد از ازدواج ممکن است برای شریک زندگی و به خصوص خانم ها با احساس و تجربه بدی همراه باشد. اگر مراحل پس ز ازدواج را به چهار مرحله آشنایی بیشتر، ارزشیابی طرف مقابل، ایجاد احساس قوی و ثابت و ورود به خلوت و حالات روحی خصوصی طرف مقابل تقسیم کنیم، رابطه جنسی باید در مرحله چهارم صورت بگیرد. یعنی باید بتوان با صمیمیت به خلوت و شرایط روحی کاملا منحصر به فرد طرف مقابل وارد شد، یک رابطه جنسی خوب و موثر برقرار کرد در غیر این صورت به یک تجربه ناگوار و ناخوشایند اجباری تبدیل می شود.
در این مرحله بسیار مهم است که هر دو طرف بدانند دیگری نسبت به حوزه خصوصی زندگی خودش و طرف مقابل چه حسی دارد؟

متاسفانه اکثر خانم ها و آقایان فکر می کنند تنها جذابیت ظاهر برای ایجاد رابطه جنسی موفق کافی ست. البته آمادگی ظاهری شرط مهمی است اما کافی نیست. ممکن است آقا یا خانم حس کنند با وجود آمادگی ظاهری دیگر مشکلی وجود ندارد، اما این طرز فکر صحیح نیست و ممکن است طرف مقابل (اکثرا خانم ها) آماده نبوده و شدیدا از نظر روحی آسیب ببیند.
خانم ها معمولا به مدت زمان بیشتری احتیاج دارند تا آمادگی این کار را پیدا کنند و معمولا بعد از ازدواج بیشتر به این مسئله فکر می کنند که چطور می توان زندگی مشترک را تقویت کرد و چطور می توان رابطه ای محکمتر و قوی تر برقرار کرد. در نتیجه برای برقراری روابط جنسی باید به آن ها فرصت داد. در اوایل ازدواج مهم نیست که چقدر زن و مرد جذابیت جنسی دارند بلکه نکته قابل توجه آن است که اگر در این دوران به سرعت و بدون دادن فرصت به طرف مقابل وارد مرحله جنسی شوید عین آن است که آب یخ روی سر یکدیگر ریخته باشید! مثل اینکه هنوز شروع جاده و راه را طی نکرده یکباره به آخر راه برسید.

آقایان باید این فرصت را به خود بدهند تا کاملا مورد تایید همسرشان قرار گرفته و مهلتی هم به خانم ها داده شود تا فارغ از تفکرات جدی در مورد زندگی و آینده برای برقراری رابطه جنسی آماده شوید. اگر این اتفاق خیلی سریع و زود رخ دهد امکان دارد تا مدتی طرفین از هم رانده شوند. معمولا هورمون های مردانه باعث می شود آقایان خیلی سریع برای رابطه جنسی آماده شوند و گاهی این آمادگی سریع باعث می شود به ناچار بدون آمادگی لازم تن به این کار داده و به هیچ وجه از این رابطه لذت نبرند.

البته منظور ما این نیست که به هیچ وجه در اوایل زندگی مشترک (بخصوص روزهای اول) نباید رابطه جنسی برقرار شود. گاهی طرفین به خوبی برای اینکار آمادگی دارند و مشکلی پیش نمی آید. اما اگر تمایل برقرار شود. گاهی طرفین به خوبی برای این کار آمادگی دارند و مشکلی پیش نمی آید. اما اگر تمایل دارید رابطه زناشویی شما پایدار بوده و طولانی مدت از قدرت کافی برخوردار باشد بهتر است کار را مرحله به مرحله انجام دهید. اگر ذهنتان را باز و آزاد نگهدارید و فقط تفکر برقراری رابطه جنسی فکرتان را پر نکرده باشد آن وقت خودتان و طرف مقابل را بهتر ارزیابی کرده و فرصت کافی به خودتان و او می دهید.

هر چه همدیگر را بیشتر بشناسید برقراری رابطه جنسی راحت تر بوده و مشکلاتتان کمتر می شود. حتی اگر در آن زمان آنقدر از خودتان مطمئن باشید که فکر کنید شما یک روح در دو جسم هستید باز هم باید مدت زمان لازم سپری شود تا واقعا با روحیات یکدیگر آشنا شوید.
اگر هم حس کردید در این رابطه با مشکلاتی روبرو هستید یا احساس رضایت نمی کنید باز هم راه چاره وجود دارد. فکر نکنید علم ارتباطات زناشویی مثل پرواز یک آپولو سخت و دشوار است! وقتی زن و مرد در این زمینه احساس ناراحتی می کنند بر این تصور هستند که به آخر خط رسیده اند.
این در حالی است که در مورد مسائل جنسی هم می توانید از دیگران کمک بگیرید. پزشکان و مشاوران راهنمای خوبی در این مورد هستند و بهتر است از همین امروز عادت کنید بدون خجالت و رودربایستی سئوالات خود را در زمینه مسائل جنسی از پزشک و یا هر فرد متخصص دیگر در این زمینه بپرسید. مطمئن باشید آن ها بهتر از در و همسایه شما را راهنمایی می کنند.

+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 10:55  توسط دانشمند |